เจ้าหน้าที่แนะนำโครงการบ้านและคอนโด เงินเดือน 16-22 K Tel. : 095-372-3178 พี่นิ ฝ่ายบุคคล Line ID = @leading_power

ประกาศงานเลขที่ : TJ16060075-0049

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แนะนำโครงการบ้านและคอนโด เงินเดือน 16-22 K Tel. : 095-372-3178 พี่นิ ฝ่ายบุคคล Line ID = @leading_power
  • อัตราที่รับ : หลายอัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : การตลาด marketing
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
  • เงินเดือน(บาท) : 16,000-22,000 ยังไม่รวมรายด่อื่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้บริการลูกค้าในการจอง
- บริหารจัดการงานขาย
- ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง
- ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
- ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน
- รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า

*หากมีประสบการณ์ ขายบ้านเดี่ยว คอนโดฯ ทาว์นเฮ้าส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
สถานที่ปฏิบัติงานโครงการ (กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)

คุณสมบัติ :

- เพศชาย - หญิง
- อายุ 22 - 32 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
- มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
- มีใจรักงานขายและงานบริการ
- สามารถทำงานตามโครงการของบริษัทฯได้ และสะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
- สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)
- สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
*หากมีประสบการณ์ ขายบ้านเดี่ยว คอนโดฯ ทาว์นเฮ้าส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
สถานที่ปฏิบัติงานโครงการ (กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)

สวัสดิการ :

Tel. : 095-372-3178 พี่นิ ฝ่ายบุคคล
แอดไลน์ส่งประวัติได้ที่ Line ID >> @leading_power

- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่าตอบแทนตามผลงาน (Incentive)
- โบนัส 2 ครั้ง/ปี
- ฝึกอบรมและการพัฒนาการขาย
และสวัสดิการอื่นๆ

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง

20/05/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง

20/05/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

นนทบุรี , บางใหญ่

20/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

20/05/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

20/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

20/05/2562

Top