PM/preventive maintenance

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060024-0002

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

บริษัท แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ ดำเนินงานผลิตน้ำประปา และรับบำบัดน้ำ
เสียให้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่
จีน มาเลย์เซีย และประเทศไทย สำหรับในไทย เราดำเนินงานให้กับ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมซิตี้เป็นหลัก
กำลังมีการขยายกำลังการผลิต และขยายส่วนงานทั้งในนิคมอมตะนคร
และอมตะซิตี้

รายละเอียดงาน :

11/06/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่-ความรับผิดชอบ / Responsibility :
- บำรุงรักษาเชิงป้องกัน มอเตอร์ ปั๊ม ไฟฟ้า เครื่องกลของระบบการบำบัดน้ำ,บำบัดน้ำเสีย, น้ำประปา
- ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องกลทั้งหมดของระบบ ตามการแจ้งซ่อม และรายงานต่อหัวหน้างานที่ดูแล
- ควบคุมเวลาหยุดทำงานของเครื่องให้อยู่ในเป้าหมายและรายงานโดยตรงต่อหัวหน้างานที่ดูแลรักษา
- ดำเนินการบำรุงรักษาจนเสร็จสิ้นและรายงานไปยังหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกลโดยปฏิบัติตามการวางแผนของ PM
หน้าที่-ความรับผิดชอบ / Responsibility :
- บำรุงรักษาเชิงป้องกัน มอเตอร์ ปั๊ม ไฟฟ้า เครื่องกลของระบบการบำบัดน้ำ,บำบัดน้ำเสีย, น้ำประปา
- ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องกลทั้งหมดของระบบ ตามการแจ้งซ่อม และรายงานต่อหัวหน้างานที่ดูแล
- ควบคุมเวลาหยุดทำงานของเครื่องให้อยู่ในเป้าหมายและรายงานโดยตรงต่อหัวหน้างานที่ดูแลรักษา
- ดำเนินการบำรุงรักษาจนเสร็จสิ้นและรายงานไปยังหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกลโดยปฏิบัติตามการวางแผนของ PM

คุณสมบัติ :

-ปวช,ปวส.ไฟฟ้า - หรือผู้มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร
-ประจำไซค์งานที่อมตะซีตี้ ระยอง บริเวณบึงประดิษฐ์ (ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง ระยอง)
- มีโอทีบังคับ
-ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง +พักเบรค 1 ชั่วโมง) มีโอทีให้ทำทั้งเดือน

สวัสดิการ :

สวัสดิการ / Security :
-ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาทต่อเดือน
-เบี้ยขยัน 300, 400, 600 ต่อเดือน ตามลำดับ
-ค่ารักษาพยาบาล ครอบครัว 20,000 บาทต่อปี
-ค่ารักษาทันตกรรม 1,500 บาทตอปี
-บัตรประกันสุขภาพ AIA
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-วันลาพักผ่อนต่ำสุด 14 วัน - สูงสุด 21 วันต่อปี
-วันหยุดประจำปี 16 วันต่อปี
-ฟรี Uniform -รองเท้า อุปกรณ์ Safety

สมัครงานติดต่อ

  • รัตนา นรรัตน์
  • HR Executive
  • Tel : 0873636999
  • Fax : 021174908
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top