Administrative Officer

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060069-0003

เราเป็นบริษัทที่นำเสนอและให้บริการ Hospital IT Solution & service
มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เพราะเราเล็งเห็นถึงปัญหา
ของลูกค้าเราจึงบริการด้วยความจริงใจและเข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเองสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล
ขาย/เช่าใช้/เช่าซื้อ/บริจาคโดยทางเรามีผลิตภัณฑ์ด้านไอทีหลายชนิด

สนับสนุนงานบริการระบบไอทีฮาร์ดแวร์และโปรแกรม ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ขององค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลจริง เพื่อลดต้นทุนลูกค้าเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเท่านั้น

รายละเอียดงาน :

25/06/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบงานต่างๆ ด้านเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และ ฝ่ายการตลาด
2. ตรวจสอบ คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำงานที่ได้รับมอบหมาย
3. อัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ
1. รับผิดชอบงานต่างๆ ด้านเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และ ฝ่ายการตลาด
2. ตรวจสอบ คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำงานที่ได้รับมอบหมาย
3. อัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิงเท่านั้น อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office - Excel, Power Point, Word, Outlook
4. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สวัสดิการ :

- เบี้ยขยัน
- กองทุนประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
- โบนัส
- พักร้อนประจำปี
- ปรับเงินขึ้นประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน

สมัครงานติดต่อ

  • อภิศักดิ์ สุขขัง
  • Tel : 0962396266
  • Fax : 025999729
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top