Administrative Officer

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060069-0003

ด่วนมาก!!! บริษัทของเราให้บริการด้าน IT Solution ลักษณะงานบริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบเพื่อบริหารต้นทุน
โดยการนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมเฉพาะซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม Commercial สำหรับลูกค้าในกลุ่ม Enterprise เฉพาะโรงพยาบาล
มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเอง เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

(สำนักงานตึกใหม่ 4 ชั้น อยู่ถนนพระองค์เจ้าสายคลอง 4 ซอย 13 ปากซอยร้านแกงไทยแกงใต้ กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค 2563)
บริษัทกำลังเติบโตสวนทางกับภาวะเศษฐกิจปัจจุบัน จึงต้องการรับสมัคร คนดี มีความรู้ ความสามารถ ขยันอดทน เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน 8.30 – 18.30 น.
*เดิมทำงาน จันทร์ - เสาร์ แต่เปลี่ยนเป็นหยุดวันเสาร์แล้วมาเพิ่มเวลาทำงานแทนโดยพนักงานร้องขอมา

*ใน 1 เดือนจะมี 1 วันเสาร์ทำงานหรือประชุมทีมวันนี้สำคัญมาก ห้ามลาโดยไม่มีเหตุจำเป็น*

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
2. คีย์ข้อมูล และบันทึกข้อมูลต่างๆเข้าระบบ
3. รับแจ้งงานซ่อมจากลูกค้า บันทึกรับแจ้งงาน ติดตามงาน และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรียมฟอร์มเอกสารต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
4. ดูแลและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ง่ายต่อการนำมาใช้งาน
5. ประสานงานทั่วไปใน office ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
6. ทำรายงานสรุปผลการทำงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง
2. อายุ 20 – 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมฯธุรกิจ วิชาการคอมฯ คอมฯวิทย์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
5. "สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet
และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง"
6. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ
7. ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ สามารถทุ่มเทเวลาในและนอกเวลาทำงาน
8. มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาเป็นอย่างดี
9. จิตใจในการบริการที่ดี , ทัศนคติที่ดี และมีแรงกระตุ้นตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
10. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการทำงาน

สวัสดิการ :

1. ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
2. ค่าเบี้ยขยัน
3. เสื้อยูนิฟอร์ม
6. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
7. กองทุนประกันสังคม
8. เงินช่วยเหลือพิเศษ (เช่น แต่งงาน บวช ฯลฯ)
9. สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
10. โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
11. พนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ได้รับพิจารณาปรับตำแหน่ง และเงินเดือนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • ฝ่ายบุคคล
  • HR
  • Tel : 0945152493
  • Fax : 025999729
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: hrtopprovider

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top