เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (หัวหน้างาน)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060069-0006

เราเป็นบริษัทที่นำเสนอและให้บริการ Hospital IT Solution & service
มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เพราะเราเล็งเห็นถึงปัญหา
ของลูกค้าเราจึงบริการด้วยความจริงใจและเข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเองสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล
ขาย/เช่าใช้/เช่าซื้อ/บริจาคโดยทางเรามีผลิตภัณฑ์ด้านไอทีหลายชนิด

สนับสนุนงานบริการระบบไอทีฮาร์ดแวร์และโปรแกรม ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ขององค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลจริง เพื่อลดต้นทุนลูกค้าเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเท่านั้น

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (หัวหน้างาน)
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา
  • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- วางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการจัดแผนงานทรัพยากรบุคคล
- กำหนดแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร
- จัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กรในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
- จัดทำระเบียบปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสำนักงาน รวมถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
- ดูแลระบบการจ่ายเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา และบริหารทรัพยากรบุคคลต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

- เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป บุคลิกดี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,สังคมศาสตร์,จิตวิทยาอุสาหกรรม
- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office:Word,Excel and,PowerPoint และอื่นๆ)
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

- เบี้ยขยัน
- กองทุนประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
- โบนัส
- พักร้อนประจำปี
- ปรับเงินขึ้นประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน

สมัครงานติดต่อ

  • อภิศักดิ์ สุขขัง
  • Tel : 0962396266
  • Fax : 025999729
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top