Technician (อมตะซีตี้ ระยอง )

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060024-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

บริษัท แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ ดำเนินงานผลิตน้ำประปา และรับบำบัดน้ำ
เสียให้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่
จีน มาเลย์เซีย และประเทศไทย สำหรับในไทย เราดำเนินงานให้กับ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมซิตี้เป็นหลัก
กำลังมีการขยายกำลังการผลิต และขยายส่วนงานทั้งในนิคมอมตะนคร
และอมตะซิตี้

รายละเอียดงาน :

11/06/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• ดูแลกิจกรรมปฏิบัติประจำวัน จัดเตรียมรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน
• จัดเตรียมและเติมเคมี สำหรับงานบำบัด และรายงานปัญหาต่าง ๆ ไปยังหัวหน้างาน
• ปฏิบัติงานและดูแลติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
• ล้างและทำความสะอาดแผ่นกรองตะกอน และจัดเก็บตะกอน
• ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ ที่อยู่ในความดูแลที่สามารถซ่อมได้
• ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณพื้นที่ทำงาน และภายในโรงงาน
• ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการทำงาน
• ดูแลกิจกรรมปฏิบัติประจำวัน จัดเตรียมรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน
• จัดเตรียมและเติมเคมี สำหรับงานบำบัด และรายงานปัญหาต่าง ๆ ไปยังหัวหน้างาน
• ปฏิบัติงานและดูแลติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
• ล้างและทำความสะอาดแผ่นกรองตะกอน และจัดเก็บตะกอน
• ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ ที่อยู่ในความดูแลที่สามารถซ่อมได้
• ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณพื้นที่ทำงาน และภายในโรงงาน
• ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการทำงาน

คุณสมบัติ :

-ปวช,ปวส. Mechanical,Electrical หรือผู้มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า
-อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร
-ประจำไซค์งานที่อมตะซีตี้ ระยอง บริเวณโซนจีน เฟส4 (ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง ระยอง)
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-สามารถทำงานเป็นผลัดได้ มีโอทีให้ทำทั้งเดือน
-ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง +พักเบรค1 ชั่วโมง ไม่รวมโอที
-มีประสบการณ์การด้านการบำบัดน้ำหรือการฟื้นฟูน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

-ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาทต่อเดือน
-เบี้ยขยัน 300, 400, 600 ต่อเดือน ตามลำดับ
-ค่ารักษาพยาบาล ครอบครัว 20,000 บาทต่อปี
-ค่ารักษาทันตกรรม 1,500 บาทตอปี
-บัตรประกันสุขภาพ AIA
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-วันลาพักผ่อนต่ำสุด 14 วัน - สูงสุด 21 วันต่อปี
-วันหยุดประจำปี 16 วันต่อปี
-ฟรี Uniform -รองเท้า อุปกรณ์ Safety

สมัครงานติดต่อ

  • รัตนา นรรัตน์
  • HR Executive
  • Tel : 0873636999
  • Fax : 021174908
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top