Sales Representative (แผนก Sea Freight)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18090010-0002

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

ประกอบธุรกิจให้บริการนำเข้า-ส่งออกทั้งทางเรือ ทางอากาศและ พัสดุภัณฑ์เร่งด่วน

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : Sales Representative (แผนก Sea Freight)
 • อัตราที่รับ : 4 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขาย sales
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 3656/26 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ THB 0
 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายด้าน Sea Freight,Air Freight,Transportation และ Courier Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
06/09/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

เกี่ยวกับงานขายด้าน Sea Freight,Air Freight,Transportation และ Courier Express
เกี่ยวกับงานขายด้าน Sea Freight,Air Freight,Transportation และ Courier Express

คุณสมบัติ :

ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ปริญญาตรี ทางด้านการขาย หรือ การตลาด
มีใจรักในงานด้านงานขายและบริการ
Good English Literature

สวัสดิการ :

บริษัทมีสวัสดิการให้พนักงาน เช่น ค่าพาหนะเดินทาง,ระบบคำนวณค่านายหน้าที่ให้ผลตอบแทนสูงมากแก่พนักงานขาย,
ค่าโทรศัพท์มือถือ,ท่องเที่ยวประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • คุณไพศาล เหล่าจำรูญวรพงศ์
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • Tel : 02-2499880
 • Fax : 02-2499887
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top