หัวหน้าหน่วยขนส่ง

ประกาศงานเลขที่ : TJ18040028-0006

บริษัท สุวลี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร มีธุรกิจหลัก 2 ประเภทคือ

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สุวลี จำกัด ถือว่าเป็น 1 ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของภาคตะวันออก จากประสบการณ์การทำงานกว่า 50 ปี จนได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยผลงานที่มีคุณภาพโดยวิศวกรและบุคลากรมืออาชีพรวมไปถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมให้บริการงานก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานก่อสร้างถนน งานสะพาน งานระบบระบายน้ำ งานเขื่อน งานอาคารโรงงาน ฯลฯ
ด้านงานถนน บริษัทมีโรงงานผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โรงที่จังหวัดชลบุรี พร้อมทีมทำผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 ทีม สามารถรองรับงานทำผิวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท สุวลี จำกัดมีโรงโม่หินในจังหวัดชลบุรี 4 โรง และประทานบัตรแหล่งหินจำนวน 150 ไร่ในจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินย่อยรายใหญ่ของภาคตะวันออก ผลิตภัณฑ์หินย่อยที่ทางบริษัทได้มีการจัดจำหน่ายก็มีหลากหลายชนิด เหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หินของบริษัทฯนั้นล้วนได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยขนส่ง
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : คลังสินค้า โลจิสติกส์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , เมืองชลบุรี
  • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
  • ประสบการณ์ : 0-3 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- วางแผนจัดสรรเครื่องจักรและวัตถุดิบไปส่งโครงการก่อสร้างและลูกค้า
- ตรวจเช็คบำรุงรักษารถบรรทุกให้พร้อมใช้งาน
- ติดตามการสั่งซื้ออะไหล่
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องทะเบียนรถและทะเบียนเครื่องจักรที่หมดอายุ
- แก้ไขปัญหารถหรือเครื่องจักรเสียหน้างานหรือระหว่างทาง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีรถขนส่งหรือเครื่องจักรเกิดอุบัติเหตุ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขออนุญาตขนส่งสินค้าและบริการ
- ควบคุมการตรวจเช็ครถบรรทุกใหม่และลงบันทึกประวัติเครื่องจักร
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

- ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ประสบการณ์การทำงานด้านขนส่งและด้านเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติเชิงบวก
- ทำงานที่ศูนย์เครื่องจักร ซอยคีรี

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ค่าอาหารกลางวัน
- บ้านพักพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ชุดฟอร์ม
- งานเลี้ยงประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- เบี้ยขยัน

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นนทบุรี , บางกรวย

25/06/2562

Top