รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100025-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

เปี่ยมสุขเนิร์สเซอรี่ รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์การสมัคร
1. จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย/การอนุบาลศึกษา
2. มีไหวพริบดี ขยัน อดทน มีใจรักเด็ก อ่อนโยน

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง , เมืองตรัง
  • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ครูปฐมวัย

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์การสมัคร
1. จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย/การอนุบาลศึกษา
2. มีไหวพริบดี ขยัน อดทน มีใจรักเด็ก อ่อนโยน

สวัสดิการ :

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พาร์ทไทม์, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

18/04/2562

นักศึกษาฝึกงาน, 4 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย

18/04/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นครปฐม , สามพราน

17/04/2562

Top