เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100063-0007

ศูนย์จำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ครบวงจร

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50000 438/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 THB 15000
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
01/12/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนก เพื่อกำหนดแผนการฝึกอบรม
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอบรม
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและบริษัทจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม
4. จัดเตรียมแบบประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ และหน่วยงานภายนอก
5.จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขและเก็บรักษาข้อมูลการฝึกอบรม/พัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนก เพื่อกำหนดแผนการฝึกอบรม
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอบรม
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและบริษัทจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม
4. จัดเตรียมแบบประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ และหน่วยงานภายนอก
5.จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขและเก็บรักษาข้อมูลการฝึกอบรม/พัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.เพศชายหรือหญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ป.ตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน/ประกันสังคม
5.มีความรู้พื้นฐาน Ms.Office
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.ปรับเงินเดือนประจำปี
3.ค่าล่วงเวลา
4.ตรวจสุขภาพประจำปี
5.งานเลี้ยงประจำปี
6.กรณีแต่งงาน/เกิด/เสียชีวิต
7.ชุดพนักงาน
8.ค่าเดินทาง
9.ประกันกลุ่ม
10.วันลาพักร้อนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • สินีนาฏ พันถา
 • HR
 • Tel : 053-248248 ต่อ 233,234 ,085-6958748
 • Fax : 053-242333
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: Yok Inter

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top