จป.วิชาชีพ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18040028-0008

บริษัท สุวลี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร มีธุรกิจหลัก 2 ประเภทคือ

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สุวลี จำกัด ถือว่าเป็น 1 ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของภาคตะวันออก จากประสบการณ์การทำงานกว่า 50 ปี จนได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยผลงานที่มีคุณภาพโดยวิศวกรและบุคลากรมืออาชีพรวมไปถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมให้บริการงานก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานก่อสร้างถนน งานสะพาน งานระบบระบายน้ำ งานเขื่อน งานอาคารโรงงาน ฯลฯ
ด้านงานถนน บริษัทมีโรงงานผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โรงที่จังหวัดชลบุรี พร้อมทีมทำผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 ทีม สามารถรองรับงานทำผิวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท สุวลี จำกัดมีโรงโม่หินในจังหวัดชลบุรี 4 โรง และประทานบัตรแหล่งหินจำนวน 150 ไร่ในจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินย่อยรายใหญ่ของภาคตะวันออก ผลิตภัณฑ์หินย่อยที่ทางบริษัทได้มีการจัดจำหน่ายก็มีหลากหลายชนิด เหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หินของบริษัทฯนั้นล้วนได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , เมืองชลบุรี
  • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
  • ประสบการณ์ : 0-2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ดูแลระบบความปลอดภัยสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย
- กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดอบรมมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทแก่พนักงาน
- ให้คำแนะนำและสำรวจ ร่วมสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุและ
วิธีการแก้ไขรวมถึงการประเมินผล
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และดำเนินการจัดประชุมด้านความปลอดภัย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
- มีความขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- สามารถสื่้อสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงานได้
- ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- ที่พักพนักงาน (ตามตำแหน่ง)
- เบี้ยขยัน
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา
- งานเลี้ยงประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-12 วัน

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ปทุมธานี , คลองหลวง

22/06/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ชลบุรี , ศรีราชา

21/06/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

21/06/2562

Top