วิศวกรไฟฟ้า

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110002-0004

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ พลังงาน

Fah chai Engineering Company has been established since 2002 by the professional engineering team. Our business is to provide turnkey solution or EPC (Engineering, Procurement and Construction) i.e. planning, designing, installation of M&E system and construction to satisfy our customers who want quality from the professional company in project management and get worthwhile return on investment (ROI).

Up till now, we have been determining to improve and develop our company to grow potentially and to response customers’ need as time goes by. Therefore, we never stop searching for new technology to add more value to our customers while expanding our business. We have been studying in solar system technology from Germany since establishing, we find that solar energy is being more and more important in producing electricity.

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
 • อัตราที่รับ : 3 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 1299, 1301 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ THB 0
 • ประสบการณ์ : 0-3
23/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. สนับสนุนงานด้านเทคนิคทั้งหมดแก่ทีมขายได้แก่ Solution Design, Comply Spec, จัดเตรียมหรือจัดทำ TOR เป็นต้น
2. บริหารจัดการงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางแผน บริหารควบคุม ตรวจสอบการทำงารขอนตนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
5. เป็นตัวแทนบริษัทไปประชุมหรือไปพบลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆ
1. สนับสนุนงานด้านเทคนิคทั้งหมดแก่ทีมขายได้แก่ Solution Design, Comply Spec, จัดเตรียมหรือจัดทำ TOR เป็นต้น
2. บริหารจัดการงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางแผน บริหารควบคุม ตรวจสอบการทำงารขอนตนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
5. เป็นตัวแทนบริษัทไปประชุมหรือไปพบลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติ :

-เพศ ชาย,หญิง
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรม(ไฟฟ้า)
-รับผิดชอบงานควบคุมโครงการงานระบบไฟฟ้า และทำงานต่างจังหวัดได้
-ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
-มีความรู้ในการใช้ Autocad,Photoshop,Word,Excel,Power Point ได้เป็นอย่างดี
-ขับรถยนต์คล่อง

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • Tel : 096-846-7959
 • Fax : 02-693-5885
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top