วิศวกรเขียนแบบ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0006

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : วิศวกรเขียนแบบ
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : เขียนแบบ งานdrawing ออกแบบวิศวกรรม draftman
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 98/4 หมู่ 6 ซ.วัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
 • เงินเดือน(บาท) : 17,000-25,000 ขึ้นไป THB 25000
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1 รับนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจาก Engineer
2 Draft งานตามที่ได้รับมอบหมาย ลง คอมพิวเตอร์
3 Desing เครื่องมือเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
4 Modify งานตามที่ลูกค้าร้องขอ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5 ช่วยงานหน่วยงานแมคคานิค และเครื่องกล กรณีมีงานพิเศษ
6 จัดเก็บเอกสาร และแบบงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7 ติดตาม และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
8 ปฏิบัติงาน Onsite เมื่อต้องไปดูงานบริษัท ลูกค้า
9 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
10 ปฏิบัติตามคำสั่ง เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน
11 ระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงานเสมอ
12 ดำเนินตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
13 สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเมื่อต้องปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ
14 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
15 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
16 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
17 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
18 ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน
19 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1 รับนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจาก Engineer
2 Draft งานตามที่ได้รับมอบหมาย ลง คอมพิวเตอร์
3 Desing เครื่องมือเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
4 Modify งานตามที่ลูกค้าร้องขอ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5 ช่วยงานหน่วยงานแมคคานิค และเครื่องกล กรณีมีงานพิเศษ
6 จัดเก็บเอกสาร และแบบงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7 ติดตาม และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
8 ปฏิบัติงาน Onsite เมื่อต้องไปดูงานบริษัท ลูกค้า
9 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
10 ปฏิบัติตามคำสั่ง เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน
11 ระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงานเสมอ
12 ดำเนินตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
13 สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเมื่อต้องปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ
14 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
15 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
16 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
17 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
18 ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน
19 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ชาย
2. อายุ 22 - 30 ปี
3. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto cad, Solid Work
5. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานแมคคานิค เครื่องกล
6. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ อ่านแบบ เขียนแบบ
7. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้
8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
9. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
10. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
11. มีความละเอียด รอบคอบสูง
12. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน
13. มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
 • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
 • Fax : 02-831-0798-99
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top