ช่างไฟฟ้า

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0008

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
3. ความสามารถในอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน
6. ระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงานเสมอ
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของมอเตอร์ก่อน TEST
8. ตรวจสอบและเก็บข้อมูล
9. แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานแก่ Foreman และหัวหน้างานทุกครั้ง
10. ดูแลรักษาเครื่องมือ ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานเสมอ
11. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในแผนก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
12. ตรวจสอบเอกสารงานส่ง
13. ตรวจสอบข้อมูล DATA SERVICE
14. ตรวจสอบความเรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆ ของตัวมอเตอร์
15. ติดต่อประสานงานกับข้อมูลการ TEST
16. จัดเตรียมเอกสาร RECORD TEST
17. ตรวจสอบแบบ INCOMING
18. ตรวจสอบเอกสาร INSPECTION FINAL BOX
19. รวบรวมจัดเก็บเอกสารแบบ INCOMING/ RECORD TEST / INSPECTION FINAL BOX
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
3. ความสามารถในอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน
6. ระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงานเสมอ
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของมอเตอร์ก่อน TEST
8. ตรวจสอบและเก็บข้อมูล
9. แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานแก่ Foreman และหัวหน้างานทุกครั้ง
10. ดูแลรักษาเครื่องมือ ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานเสมอ
11. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในแผนก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
12. ตรวจสอบเอกสารงานส่ง
13. ตรวจสอบข้อมูล DATA SERVICE
14. ตรวจสอบความเรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆ ของตัวมอเตอร์
15. ติดต่อประสานงานกับข้อมูลการ TEST
16. จัดเตรียมเอกสาร RECORD TEST
17. ตรวจสอบแบบ INCOMING
18. ตรวจสอบเอกสาร INSPECTION FINAL BOX
19. รวบรวมจัดเก็บเอกสารแบบ INCOMING/ RECORD TEST / INSPECTION FINAL BOX

คุณสมบัติ :

1. ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2. อายุ 21 - 35 ปี
3. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
6. ความสามารถในอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
7. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
8. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
9. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
10. มีความละเอียด รอบคอบสูง
11. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน
12. มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
  • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
  • Fax : 02-831-0798-99
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top