เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0009

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ธุรการ จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 98/4 หมู่ 6 ซ.วัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
 • เงินเดือน(บาท) : 15,000-25,000 ขึ้นไป THB 25000
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1 รับผิดชอบงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
2 รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อ
3 วางแผน ควบคุม ติดตามงานตามเป้าหมายที่กำหนด
4 วางแผนประจำสัปดาห์ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
5 สรรหาผู้ขาย พร้อมจัดทำข้อมูลผู้ขาย
6 ทำเอกสารใบสั่งซื้อ (P/O) นำเสนอผู้บริหารตามลำดับ
7 ทำ Report การสั่งซื้อประจำวัน
8 รายงานความคืบหน้างานประจำวันกับผู้บังคับบัญชา
9 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
10 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
11 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
12 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
13 ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1 รับผิดชอบงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
2 รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อ
3 วางแผน ควบคุม ติดตามงานตามเป้าหมายที่กำหนด
4 วางแผนประจำสัปดาห์ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
5 สรรหาผู้ขาย พร้อมจัดทำข้อมูลผู้ขาย
6 ทำเอกสารใบสั่งซื้อ (P/O) นำเสนอผู้บริหารตามลำดับ
7 ทำ Report การสั่งซื้อประจำวัน
8 รายงานความคืบหน้างานประจำวันกับผู้บังคับบัญชา
9 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
10 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
11 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
12 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
13 ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Computer โปรแกรม MS. Office ได้ดี
4. สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้
5. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร , เครื่องมือช่าง
6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
7. มีความสามารถในการวางแผน และแบ่งแยกความสำคัญของงานได้ดี
8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
9. มีความรับผิดชอบสูง
10. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
11. มีความละเอียด รอบคอบสูง
12. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน
13. มีไหวพริบและสามารถเรียนรู้สินค้าได้รวดเร็ว
14. มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสาร
15. รูปร่างสมส่วน ไม่อ้วน

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
 • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
 • Fax : 02-831-0798-99
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top