เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0010

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • อัตราที่รับ : 5 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ธุรการ จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 98/4 หมู่ 6 ซ.วัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 ขึ้นไป THB 12000
 • ประสบการณ์ : 0-1 ปีขึ้นไป
06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1 รับ Order จากการตลาดและจ่ายงานการจัดการที่เกี่ยวข้อง
2 รับข้อมูลและลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่มอเตอร์เข้า - ออก AMC
3 ติดตามสถานะงานของมอเตอร์กับการจัดการแต่ละส่วนตามแผนงานที่วางไว้ กรณีมีปัญหาไม่เป็นไป
ตามแผนให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
4 เป็นศูนย์กลางในการรับ Memo และเอกสารต่างๆ จากการตลาด และจ่ายงานให้การจัดการส่วนที่เกี่ยวข้อง
และติดตามงานจนเสร็จ
5 จัดเก็บแผนงานของมอเตอร์ตัวหญ่ หรือมอเตอร์ Special
6 จัดเก็บ Memo ต่างๆ โดยการแยกประเภทอย่างชัดเจน
7 จัดเก็บเอกสารงาน Project
8 งานที่ได้รับมอบหมายมีปัญหา หรือคาดว่าจะมีปัญหาให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
9 ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด
10 ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
11 งานธุรการทั่วไป
12 ปฏิบัติตามมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO
13 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
14 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
15 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
16 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
17 ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1 รับ Order จากการตลาดและจ่ายงานการจัดการที่เกี่ยวข้อง
2 รับข้อมูลและลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่มอเตอร์เข้า - ออก AMC
3 ติดตามสถานะงานของมอเตอร์กับการจัดการแต่ละส่วนตามแผนงานที่วางไว้ กรณีมีปัญหาไม่เป็นไป
ตามแผนให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
4 เป็นศูนย์กลางในการรับ Memo และเอกสารต่างๆ จากการตลาด และจ่ายงานให้การจัดการส่วนที่เกี่ยวข้อง
และติดตามงานจนเสร็จ
5 จัดเก็บแผนงานของมอเตอร์ตัวหญ่ หรือมอเตอร์ Special
6 จัดเก็บ Memo ต่างๆ โดยการแยกประเภทอย่างชัดเจน
7 จัดเก็บเอกสารงาน Project
8 งานที่ได้รับมอบหมายมีปัญหา หรือคาดว่าจะมีปัญหาให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
9 ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด
10 ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
11 งานธุรการทั่วไป
12 ปฏิบัติตามมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO
13 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
14 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
15 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
16 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
17 ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศ หญิง
2. อายุ 22 - 35 ปี
3. วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จบสาขาเทคนิคการผลิต /การจัดการอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office
5. มีความคล่องตัวสูง มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี
6. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีความรับผิดชอบสูง
8. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
9. มีความละเอียด รอบคอบสูง
10. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
 • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
 • Fax : 02-831-0798-99
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top