ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประจำที่ อ.พนัสนิคม

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110058-0005

บริษัทฯ และอุตสาหกรรมค้าส่ง ค้าปลีก ไข่สด และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ ไข่ไก่แปรรูป ให้กับห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหารชั้นนำ และลูกค้าทั่วไปภายในและต่างประเทศ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการผู้มีไฟมาร่วมงานกับเราสร้างทีมงานไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประจำที่ อ.พนัสนิคม
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , พนัสนิคม
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

*สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาทำงาน และสงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
*พัฒนา ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ตลาดจนหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน
*สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนักของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร เพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
*วางแผน กำกับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร
*งานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
3.มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจและวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
4.มึความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
5.ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้เป็นที่ไว้ใจและน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กร
7.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.ตรวจสุขภาพประจำปี
3.โบนัส
4.เครื่องแบบพนักงาน
5.ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
6.สวัสดิการในการซื้อสินค้าภายในบริษัทฯกว่า10 ชนิด
7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
8.ดูงานและอบรมประจำปี
9.วันหยุดประจำสัปดาห์
10.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
11.วันลากิจ ตามสิทธิพนักงานและตามที่กฎหมายกำหนด
(เราดูแลเหมือนครอบครัวเดียวกันและทำงานอย่างมีความสุข)
 • คำค้นหา :
 • ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล อ.พนัสนิคม,
 • ็HR Manager/Asst.hr Manager,
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ Hr,

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

25/06/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ฉะเชิงเทรา , บ้านโพธิ์

24/06/2562

Top