ช่างกลึง

ประกาศงานเลขที่ : TJ19010007-0003

บริษัทเราเป็นผู้ประกอบการประเภทรับขึ้นรูปโลหะทุชนิดตามแบบลูกค้า

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ช่างกลึง
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์
  • เงินเดือน(บาท) : 15,000 (ไม่รวม OT)
  • ประสบการณ์ : 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.ขึ้นงานตามแบบหรือตามหัวหน้างานระบุ และอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับงานตามที่ผู้บังคับบัญชาระบุ
2.ปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานและงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.ประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.อ่านแบบ 2D ได้
4.ใช้เครื่องมือวัดได้
5.หากทำเครื่องแมนนวลได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6.ไม่เคยต้องประวัติอาชญากรรมใดๆ
7.ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
8.ต้องไม่เสพยาหรือสิ่งเสพติด

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
1.ค่าครองชีพ 1,000 บาท/เดือน
2.สมทบค่าอาหารกลางวัน 30 บาท/วัน
3.พนักงานแต่งกายสุภาพตามกฎบริษัท 500 บาท/เดือน
4.เบี้ยเลี้ยง 500 บาท/เดือน
5.เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
6.ท่องเที่ยวประจำปี (เงื่อนไขตามผลประกอบการบริษัท)
7.ค่าเดินทาง (พนักงานไม่ได้พักหอพักพนันงาน) 1,000 บาท/เดือน
8.ช่วยเหลืออุปสมบท (พนักงาน) 2,000 บาท
9.ช่วยเหลืองานมงคลสมรส (พนักงาน) 2,000 บาท
10.ช่วยเหลือฌาปนกิจ (บิดา,มารดาพนักงาน) 2,000 บาท
11.สนับสนุนบุตรเรียนดี (เกรด 3.00) 1,000 บาท/เทอม
12.โบนัส (ตามผลประกอบการ)
13.ปรับเงินขึ้นประจำปี (เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด)
14.หอพักพนักงาน (ค่าน้ำ 100 บาทต่อเดือน ค่าไฟคิดยูนิตการไฟฟ้า)
15.เสื้อพนักงาน 3 ตัวต่อปี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

เชียงใหม่ , สันทราย

15/06/2562

พาร์ทไทม์, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตหนองจอก

15/06/2562

ชลบุรี , บ้านบึง

15/06/2562

พนักงานประจำ, 10 อัตรา

อุดรธานี , เมืองอุดรธานี

15/06/2562

Top