จัดซื้อ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18120012-0003

รายละเอียดงาน :

11/12/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ประสานงานกับ Forwarder และประสานงานกับชิปปิ้ง เพื่อการนำเข้าส่งออก
- การเคลียร์สินค้ากับกรมศุลกากร และคำนวณค่าภาษีนำเข้า
- สามารถใช้ mail สื่อสารกับผู้ขายทั้งในและต่างประเทศได้
- ประสานงานกับ Forwarder และประสานงานกับชิปปิ้ง เพื่อการนำเข้าส่งออก
- การเคลียร์สินค้ากับกรมศุลกากร และคำนวณค่าภาษีนำเข้า
- สามารถใช้ mail สื่อสารกับผู้ขายทั้งในและต่างประเทศได้

คุณสมบัติ :

- เพศชายหรือหญิง
- การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การค้าระหว่างประเทศ / พาณิชย์นาวี / โลจิสติกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ :

- รถรับ-ส่ง
- ชุดฟอร์ม
- เบี้ยขยัน
- ประกันชีวิตและสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- อื่นๆ

สมัครงานติดต่อ

  • ภารดี ล้อมเล็ก
  • Tel : 028124499
  • Fax : 028124400
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top