นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100065-0019

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : นักศึกษาฝึกงาน
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย , เมืองเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย 57000 111/5 หมู่ที่ 13 ถนนเอเชีย1 ตำบลสันทราย
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ THB 0
 • ประสบการณ์ : -
31/10/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.รับสมัครงาน ทั้งภายในโรงพยาบาลและออกรับสมัครงานภายนอก เช่น การร่วมงานตลาดนัดแรงงาน หรืองาน Job Fair ต่างๆ หรือตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
2.ทำการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นๆ
3.ทำการรวบรวม และสรุปรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน เพื่อส่งให้กับหัวหน้าแผนก หรือผู้จัดการฝ่าย 4.รับสมัครงาน ทั้งภายในโรงพยาบาลและออกรับสมัครงานภายนอก
5.ทำการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นๆ
6.ดูแล ให้การต้อนรับผู้ที่มาสมัครงานด้วยความเอาใจใส่และให้คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร

8. จัดทำข้อมูลพนักงานใหม่ และรายงานอัตรากำลังพนักงาน ปัจจุบัน
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.รับสมัครงาน ทั้งภายในโรงพยาบาลและออกรับสมัครงานภายนอก เช่น การร่วมงานตลาดนัดแรงงาน หรืองาน Job Fair ต่างๆ หรือตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
2.ทำการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นๆ
3.ทำการรวบรวม และสรุปรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน เพื่อส่งให้กับหัวหน้าแผนก หรือผู้จัดการฝ่าย 4.รับสมัครงาน ทั้งภายในโรงพยาบาลและออกรับสมัครงานภายนอก
5.ทำการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นๆ
6.ดูแล ให้การต้อนรับผู้ที่มาสมัครงานด้วยความเอาใจใส่และให้คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร

8. จัดทำข้อมูลพนักงานใหม่ และรายงานอัตรากำลังพนักงาน ปัจจุบัน
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาทรัพยากรบุคคล / สาขาจิตวิทยา

สมัครงานติดต่อ

 • สุกัญญา ดีจะเสน
 • Tel : 053910999ต่อ182
 • Fax : 053153233
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top