Receiving Engineer

ประกาศงานเลขที่ : TJ19010006-0001

รายละเอียดงาน :

10/01/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนก
2.ควบคุม ดูแล การตรวจรับชิ้นส่วนและติดตามปัญหาในด้านคุณภาพ
3.ตัวแทนของผู้ส่งมอบเพื่อประสานงานเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภาพ
4.ตรวจประเมินผู้ส่งมอบในด้านคุณภาพ
1.ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนก
2.ควบคุม ดูแล การตรวจรับชิ้นส่วนและติดตามปัญหาในด้านคุณภาพ
3.ตัวแทนของผู้ส่งมอบเพื่อประสานงานเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภาพ
4.ตรวจประเมินผู้ส่งมอบในด้านคุณภาพ

คุณสมบัติ :

1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชาเครื่องกล, อุตสาหการ, โลหะ, ไฟฟ้า, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน ทางด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. อ่าน, เขียน, พูด ภาษาอังกฤษได้ดี
4. ผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949 / IATF 16949
6. เทคนิคการวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ

สวัสดิการ :

1.ประกันสุขภาพ
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.เบี้ยขยัน
4.โบนัสตามผลประการของบริษัท
5.เงินท่องเที่ยวประจำปี
6.Uniform
7.ค่าตำแหน่งงาน (ระดับหัวหน้างาน)
8.รถรับ - ส่ง
9.ค่าอาหาร
10.สวัสดิการแต่งงาน
11.สวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์
12.เยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
13.เงินช่วยเหลืองานศพ
14.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
15.สหกรณ์ออมทรัพย์

สมัครงานติดต่อ

  • นิชาภา รักเผ่า
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • Tel : 0873578444
  • Fax : 038017873
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top