เจ้าหน้าที่ควบคุมสโตร์

ประกาศงานเลขที่ : TJ15061297-0048

บริษัท คลีนเวฟ จำกัดประกอบกิจการบริการทำความสะอาดทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน รับจัดส่งแม่บ้านรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน บริการทำความสะอาดใหญ่ โรยตัวเช็ดกระจก ซักพรม ฯลฯ

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมสโตร์
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : คลังสินค้า โลจิสติกส์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
  • เงินเดือน(บาท) : เริ่มที่ 10,000 - 15,000 บาท/เดือน (ได้มาก-น้อย ตามความสามารถ และประสบการณ์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

*รับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าให้ตรงสเป็ค และตรงตามใบ PO
*จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง
*ควบคุมการเบิก - จ่าย วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
*ตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณ์ใน STOCK ว่าเพียงพอต่องานหรือไม่
*สั่งซื้อสินค้ากับฝ่ายจัดซื้อ
*คอยตัด STOCK สินค้า เพื่อบันทึกใน STOCK CARD และทำรายงานตามรอบที่บริษัทกำหนด
*ตรวจเช็ค STOCK คงเหลือ

ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ (เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น.)

คุณสมบัติ :

*ไม่จำกัดเพศ
*อายุ 24-45 ปี
*เคยมีประสบการณ์การทำงานสโตร์มาก่อน
*ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

***หากสามารถทำงานด้านเอกสารและคอมพ์พิวเตอร์ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

สวัสดิการ :

*ค่าแรง เริ่มที่ 10,000 - 15,000 บาท/เดือน (ได้มาก-น้อย ตามความสามารถ และประสบการณ์)
*เงินเบิกล่วงหน้า
*เงินยืมพนักงาน
*โบนัสประจำปี
*ประกันสังคม

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นนทบุรี , บางกรวย

22/05/2562

Top