อาจารย์ปิโตรเคมี

ประกาศงานเลขที่ : TJ18040016-0007

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 เพื่อตอบสนองความต้องการชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้แนวคิด วิทยาลัยของชุมชนเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจึงได้จัดตั้งขึ้นด้วยการเรียนการสอนแบบ โรงเรียน-โรงงาน ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม คือ บมจ.ไออาร์พีซี โดยผู้เรียนจะได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความทันสมัย และฝึกงานในโรงงานของกลุ่ม บมจ. ไออาร์พีซี ทำให้นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ปิโตรเคมี
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง ระยอง เมืองระยอง 21000 309 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
 • เงินเดือน(บาท) : 17500 ขึ้นไป THB 17500
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
10/04/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.งานสอนวิชาทางวิศวกรรมเคมี เช่น การคำนวณทางวิศวกรรม unit operation ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. และ รองรับการเปิดปริญญาตรี
2.งานอาจารย์ที่ปรึกษา
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1.งานสอนวิชาทางวิศวกรรมเคมี เช่น การคำนวณทางวิศวกรรม unit operation ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. และ รองรับการเปิดปริญญาตรี
2.งานอาจารย์ที่ปรึกษา
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 25-30 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเคมี
4. มีประสบการณ์ในการสอนหรือการทำงานในสถานประกอบการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
6. มีคะแนน Toeic มากกว่า 450 คะแนน

สวัสดิการ :

1. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. ประกันสุขภาพหมู่/ประกันอุบัติเหตุ
4. ค่ารักษาพยาบาล OPD
5. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
6. ค่าครองชีพ 2000 บาท/เดือน
7. และสวัสดิการอื่นๆ ที่วิทยาลัยฯจัดสรรให้

สมัครงานติดต่อ

 • นางสาววนิดา รอดเลี้ยง
 • เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานบุคคล
 • Tel : 038-022835-7
 • Fax : 038-022835 ต่อ 301
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: Parangle

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top