อาจารย์ประจำวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ประกาศงานเลขที่ : TJ18040016-0009

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 เพื่อตอบสนองความต้องการชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้แนวคิด วิทยาลัยของชุมชนเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจึงได้จัดตั้งขึ้นด้วยการเรียนการสอนแบบ โรงเรียน-โรงงาน ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม คือ บมจ.ไออาร์พีซี โดยผู้เรียนจะได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความทันสมัย และฝึกงานในโรงงานของกลุ่ม บมจ. ไออาร์พีซี ทำให้นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน(บาท) : 17,000 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำรายวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2. ซ่อมบำรุงแขนกลและหุ่นยนต์
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาแมคคาทรอนิกส์
4. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลและหุ่นยนต์ได้
5. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. มีผลคะแนน Toeic 450 คะแนน ขึ้นไป

สวัสดิการ :

1. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. ประกันสุขภาพหมู่/ ประกันอุบัติเหตุ
4. ค่ารักษาพยาบาล OPD
5. โบนัสประจำปี
6. ค่าครองชีพ 2,000.00 บาท/เดือน
7. และสวัสดิการอื่นๆ ที่วิทยาลัยฯจัดสรรให้
 • คำค้นหา :
 • อาจารย์,
 • แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,
 • ปริญญาตรั,

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย

22/08/2562

นักศึกษาฝึกงาน, 4 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย

22/08/2562

Top