เจ้าหน้าที่การตลาด

ประกาศงานเลขที่ : TJ19020019-0001

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : การตลาด marketing
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , สามโคก ปทุมธานี สามโคก 12160 129/13 ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
 • เงินเดือน(บาท) : ตามที่ตกลง THB 0
 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
15/02/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,พบปะลูกค้า
2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
3. การวางแผนการขาย
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,พบปะลูกค้า
2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
3. การวางแผนการขาย

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
2. อายุ 25-35 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ไดเป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพ และมุนษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี
2. ชุดฟอร์ม
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กิจกรรมสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • วาสนา สีแย้ม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 02-102-3166 , 095-487-5649
 • Fax : 02-102-3167
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top