เจ้าหน้าที่การตลาด

ประกาศงานเลขที่ : TJ19020019-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

เป็นผู้ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : การตลาด marketing
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , สามโคก
  • เงินเดือน(บาท) : ตามที่ตกลง
  • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,พบปะลูกค้า
2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
3. การวางแผนการขาย

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
2. อายุ 25-35 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ไดเป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพ และมุนษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี
2. ชุดฟอร์ม
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กิจกรรมสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

22/03/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง

22/03/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง

22/03/2562

กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

22/03/2562

Top