เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (Import-Export)

ประกาศงานเลขที่ : TJ19020019-0002

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (Import-Export)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : นำเข้า-ส่งออก shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , สามโคก ปทุมธานี สามโคก 12160 129/13 ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
 • เงินเดือน(บาท) : ตามที่ตกลง THB 0
 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
15/02/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ติดต่อต่างประเทศ
2. ดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้า
3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ติดต่อต่างประเทศ
2. ดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้า
3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ,โลจิสติกส์,พาณิชย์นาวี หรือสาขาอื่น
2. อายุ 25- 35 ปี
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์และความรู้ทางด้าน LC, Import & Export document
7. มีประสบการณ์ การประสานงานกับบริษัทชิปปิ้ง, Forwarder, สายเรือ และธนาคารในด้านการนำเข้า และส่งออก
8. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี
2.ตรวจสุขภาพประจำปี
3.กิจกรรมสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • วาสนา สีแย้ม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 02-102-3166 , 095-487-5649
 • Fax : 02-102-3167
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top