บัญชี

ประกาศงานเลขที่ : TJ19020045-0001

จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ DIY ของขวัญ ของที่ระลึก บ้านตุ๊กตา กล่องดนตรี

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : บัญชี
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร 10900 เลขที่ 29/41 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพมหานคร 10900
 • เงินเดือน(บาท) : 20,000-25,000บาท THB 25000
 • ประสบการณ์ : มากกว่า1ปี
28/02/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายละเอียดงาน
หน้าทีและความรับผิดชอบ
- จัดทําเอกสารและบันทึกบัญชี เงินเข้าออก ค่าใช้จ่าย
- บันทึกและสรุปยอดรายงาน (จะได้รายงานยอดขายจากทีมเซลล์)
- ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษีและกฎหมาย เพื่อสามารถทำเปิดปิดงบ และยื่นส่งภาษีให้บริษัทตามกำหนด
- สรุปบัญชี (รายรับ รายจ่าย) จัดทํา payment flow ประจําเดือน
- คีย์ข้อมูลสําหรับออกใบเสร็จกํากับภาษี ใบแจ้งหนี วางบิล (บริษัทมีระบบและแบบให้) และ ทําภาษีหัก ณ ทีจ่าย
- จัดการ จัดเก็บ และตรวจสอบเอกสารบัญชี
- ตรวจสอบ สรุปเอกสาร และรายงานผล
รายละเอียดงาน
หน้าทีและความรับผิดชอบ
- จัดทําเอกสารและบันทึกบัญชี เงินเข้าออก ค่าใช้จ่าย
- บันทึกและสรุปยอดรายงาน (จะได้รายงานยอดขายจากทีมเซลล์)
- ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษีและกฎหมาย เพื่อสามารถทำเปิดปิดงบ และยื่นส่งภาษีให้บริษัทตามกำหนด
- สรุปบัญชี (รายรับ รายจ่าย) จัดทํา payment flow ประจําเดือน
- คีย์ข้อมูลสําหรับออกใบเสร็จกํากับภาษี ใบแจ้งหนี วางบิล (บริษัทมีระบบและแบบให้) และ ทําภาษีหัก ณ ทีจ่าย
- จัดการ จัดเก็บ และตรวจสอบเอกสารบัญชี
- ตรวจสอบ สรุปเอกสาร และรายงานผล

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาทีเกียวข้อง
- มีความรู้พืนฐานด้านการบัญชี ภาษี ภาษีหัก ณ ทีจ่าย และกฎหมายทีเกียวข้อง
- สามารถจัดการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารบัญชีได้
- สือสารภาษาอังกฤษ/จีนได้ ถ้าได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ *ภาษาอังกฤษต้องใช้สือสารกับเพือนร่วมงาน และหัวหน้าตลอด รวมถึงการสือสารในไลน์
- มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งนันๆ อย่างน้อยครึ่งปี หรือ2-3ปี
- อดทน
- เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีหัวคิดทันสมัย
- สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศกับทีมงานได้ (หากจําเป็น)
- คล่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขันพืนฐาน (MS Office, Excel) และโปรแกรมบัญชีเริมต้น
- สามารถเริมงานได้ทันที

สวัสดิการ :

เงินเดือน สวัสดิการและอืนๆ
- เงินเดือน 20,000-25,000บาท (หรือมากกว่า ขึนอยู่ทีประสบการณ์และความสามารถ)
- คอมพิวเตอร์
- ค่านํามัน/ค่าทางด่วน ในกรณีต้องเดินทางไกลไปออกบูธหรือประชุมสามารถเบิกได้
- ประกันสังคม
- วันทํางาน: จ - ศ เวลา: 09:30 - 17:30น หรือ ทำ5วันใน1อาทิตย์ (กรณีต้องออกมาดูหน้าร้านหรืออกบูธ)
- สถานทีทํางาน ออฟฟิศ: ซอย ลาดพร้าว23 ใกล้ MRT สถานีลาดพร้าว และเข้าหน้าร้านของบริษัทเป็นบางวัน: The Market ชั้น2 อยู่ฝั่งตรงข้าม Central World อยู่ติดกับBigC ราชดำริ
- วันไหนที่ทำงานออฟฟิศ หากงานเสร็จก่อนเวลาเลิกสามารถกลับก่อนเวลาได้ แต่ถ้าหามีประชุมหรืองานสําคัญทางบริษัทจะแจ้งพนักงานล่วงหน้าให้มาก่อนเวลาหรือมาตรงเวลา
- มีวันลาพักร้อนให้ 5วันต่อปี นอกนั้นหากลาป่วยเกินวันต้องมีใบรับรองแพทย์ (บริษัทจะมีวันหยุดตามวันหยุดไทย หากวันไหนต้องทำงานในช่วงเทศกาลวันหยุด สามารถเก็บวันไปหยุดชดวันอื่นได้)

สมัครงานติดต่อ

 • รังษิยา ลี
 • Tel : 0863786838
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: @lil.craftworld

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top