นักรังสีเทคนิค

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100065-0020

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิค
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : อื่นๆ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย , เมืองเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย 57000 111/5 หมู่ที่ 13 ถนนเอเชีย1 ตำบลสันทราย
  • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท THB 0
31/10/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

•จัดนำผู้ป่วย และถ่ายภาพเอกซ์เรย์ต่างๆ
•ร่วมมือกับรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย
•ควบคุมดูแลการใช้งานและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพทางรังสีให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพดีสม่ำเสมอ
•จัดนำผู้ป่วย และถ่ายภาพเอกซ์เรย์ต่างๆ
•ร่วมมือกับรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย
•ควบคุมดูแลการใช้งานและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพทางรังสีให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพดีสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา
- ประพฤติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักวิชาที่ถูกต้อง ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร- สามารถบริการและจัดระบบการทำงานในหน่วยงาน ให้คำแนะนำการกำหนดรายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีได้ทุกชนิด
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่องแคล่ว
- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และและรายงานผลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง การเตรียมตัวเข้าสู่
- สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นกลุ่มได้

สวัสดิการ :

1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • สุกัญญา ดีจะเสน
  • Tel : 053910999ต่อ182
  • Fax : 053153233
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top