ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำเกษมราษฎร์ แม่สาย

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100065-0025

รายละเอียดงาน :

31/10/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

•อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย
•แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาล
•ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของโรงพยาบาล
•ส่งข้อมูลข่าวสาร,ข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า
•อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย
•แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาล
•ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของโรงพยาบาล
•ส่งข้อมูลข่าวสาร,ข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ :

-เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักบริการ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ :

1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • สุกัญญา ดีจะเสน
  • Tel : 053910999ต่อ182
  • Fax : 053153233
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top