เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100065-0027

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : เลขานุการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย , เมืองเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย 57000 111/5 หมู่ที่ 13 ถนนเอเชีย1 ตำบลสันทราย
 • เงินเดือน(บาท) : 11,000ขึ้นไปตามประสบการณ์ทำงาน THB 11000
 • ประสบการณ์ : 1 ปี
31/10/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• จัดพิมพ์หนังสือภายใน และภายนอก ประกาศ คำสั่ง บันทึกข้อความ หนังสือโต้ตอบ ต่ออายุงานใบอนุญาตและ
เอกสารอื่นๆ
• รับการประสานงานภายในและภานนอกองค์กร
• ติดตามงานเสนออนุมัติ และแจ้งเวียนเอกสารทางE-mail
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/สั่งการ จากผู้อำนวยการ
• จัดพิมพ์หนังสือภายใน และภายนอก ประกาศ คำสั่ง บันทึกข้อความ หนังสือโต้ตอบ ต่ออายุงานใบอนุญาตและ
เอกสารอื่นๆ
• รับการประสานงานภายในและภานนอกองค์กร
• ติดตามงานเสนออนุมัติ และแจ้งเวียนเอกสารทางE-mail
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/สั่งการ จากผู้อำนวยการ

คุณสมบัติ :

-เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
-ปริญญาตรี สาขาวิชาการเลขานุการ, การจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทำได้ทุกโปรแกรม
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
-มีความละเอียดรอบคอบ, มีพื้นฐานด้านการประสานงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • สุกัญญา ดีจะเสน
 • Tel : 053910999ต่อ182
 • Fax : 053153233
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top