เลขานุการฝ่ายการพยาบาล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100065-0028

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เลขานุการฝ่ายการพยาบาล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : เลขานุการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย , เมืองเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย 57000 111/5 หมู่ที่ 13 ถนนเอเชีย1 ตำบลสันทราย
 • เงินเดือน(บาท) : 11,000ขึ้นไปตามประสบการณ์ทำงาน THB 11000
 • ประสบการณ์ : 1 ปี
31/10/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• งานการประชุม เช่น การนัดหมาย, การจัดเตรียมห้อง, พิมพ์บันทึกการประชุม, แจ้งผู้เข้าร่วม
• รับการประสานงานของฝ่ายการพยาบาล
• รับและส่ง งานหรือเอกสารของฝ่ายการพยาบาล เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติและแจ้งกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมสรุปตารางเวร ของทุกแผนกในฝ่ายการพยาบาล ส่งฝ่ายบุคคล
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/สั่งการ จากผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/ผู้จัดการ/ผู้เกี่ยวข้อง
• งานการประชุม เช่น การนัดหมาย, การจัดเตรียมห้อง, พิมพ์บันทึกการประชุม, แจ้งผู้เข้าร่วม
• รับการประสานงานของฝ่ายการพยาบาล
• รับและส่ง งานหรือเอกสารของฝ่ายการพยาบาล เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติและแจ้งกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมสรุปตารางเวร ของทุกแผนกในฝ่ายการพยาบาล ส่งฝ่ายบุคคล
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/สั่งการ จากผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/ผู้จัดการ/ผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

-เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
-ปริญญาตรี สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาสาธารณสุขศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
-มีความละเอียดรอบคอบ, มีพื้นฐานด้านการประสานงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • สุกัญญา ดีจะเสน
 • Tel : 053910999ต่อ182
 • Fax : 053153233
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • คำค้นหา :
 • หางาน,
 • ตำแหน่งงานว่าง,
 • เลชานุการ,
Top