คุณครูประจำสถาบัน สอนเด็กระดับประถม

ประกาศงานเลขที่ : TJ19010059-0002

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : คุณครูประจำสถาบัน สอนเด็กระดับประถม
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 80/312 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวัล ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ THB 0
31/01/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1) นำการสอนวิชาหลักๆ ในช่วงชั้นประถมศึกษา เช่น วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, และสังคมศึกษา
2) ติวเด็กๆ ทำการบ้าน และทบทวนวิชาในหมวด English Program
3) เป็นผู้ช่วยในหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน (ดูตัวอย่าง VDO clip ของเด็กๆ ที่เรียน ได้จาก Facebook ของสถาบัน https://www.facebook.com/pages/category/School/IMAGENIUS-จินตนาการสร้างอัจฉริยะ-165118990189892/)
4) ทำให้ทั้งเด็กผู้เรียน และผู้ปกครองเกิดความประทับใจสูงสุด ให้ตัวเด็กเกิดพัฒนาการในผลการเรียนได้จริง พร้อมๆ กับได้รับการเรียนที่สนุก และน่าตื่นเต้นจากคุณครู
5) มีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่เนื้อหา, เทคนิคการสอน, และ/หรือ สื่อในการเรียนการสอนต่างๆ
1) นำการสอนวิชาหลักๆ ในช่วงชั้นประถมศึกษา เช่น วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, และสังคมศึกษา
2) ติวเด็กๆ ทำการบ้าน และทบทวนวิชาในหมวด English Program
3) เป็นผู้ช่วยในหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน (ดูตัวอย่าง VDO clip ของเด็กๆ ที่เรียน ได้จาก Facebook ของสถาบัน https://www.facebook.com/pages/category/School/IMAGENIUS-จินตนาการสร้างอัจฉริยะ-165118990189892/)
4) ทำให้ทั้งเด็กผู้เรียน และผู้ปกครองเกิดความประทับใจสูงสุด ให้ตัวเด็กเกิดพัฒนาการในผลการเรียนได้จริง พร้อมๆ กับได้รับการเรียนที่สนุก และน่าตื่นเต้นจากคุณครู
5) มีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่เนื้อหา, เทคนิคการสอน, และ/หรือ สื่อในการเรียนการสอนต่างๆ

คุณสมบัติ :

General Qualifications:
> จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
> ผ่านประสบการณ์มาแล้วบ้าง ในการสอนและดูแลเด็กเล็ก (ระหว่างช่วงชั้นอนุบาลและประถม)
> ใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม" ทั้งการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
> ใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้คล่องแคล่ว
> หากสอนศิลปะสำหรับเด็ก และสร้างสรรค์งาน graphics ได้ด้วย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

บุคลิกลักษณะที่ต้องการ...
> รักงานสอน ชื่นชอบกับการถ่ายทอดความรู้
> ตั้งใจจริงจัง ที่จะก้าวหน้าไปเป็นคุณครูหรือวิทยากรที่ดีที่สุด
> เข้ากับเด็กช่วงอายุ 5-12 ขวบได้ดีมาก
> เป็นคนยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริง โดยธรรมชาติ
> ขยันขันแข็ง มีวินัยและความรับผิดชอบสูง
> รักษาสัญญา รักษาเวลา รักษาคำพูด

สมัครงานติดต่อ

 • ปัญชลี หงษ์ศรี
 • Tel : 0651595222
 • Fax : 021020472
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: moohtidpeeq.soi41

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top