วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ประกาศงานเลขที่ : TJ16060024-0022

บริการของเรา

โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มีอาคารทันสมัยเชื่อมต่อกัน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารยันฮีสูง 10 ชั้น, อาคาร INTER1 สูง 15 ชั้น อาคาร INTER2 สูง 10 ชั้น และอาคาร INTER3 สูง 10 ชั้น โดยเปิดให้บริการรักษาด้านความสวยความงามและโรคทั่วไปครบทุกสาขา
โรงพยาบาลยันฮี มีศูนย์การรักษาต่าง ๆ ไว้รองรับผู้ป่วยมากกว่า 36 ศูนย์ อาทิ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง, ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์, ศูนย์ทันตกรรม 24 ชม.ศูนย์อายุรกรรม,ศูนย์โรคหัวใจ,ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป เป็นต้น มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และ มีห้องตรวจ OPD 155 ห้อง ห้องผ่าตัดใหญ่ 12 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 30 ห้อง รวมไปถึง ห้องคลอด ห้องไอ.ซี.ยู. ห้องล้างไต ห้องเด็กอ่อน ห้องฉุกเฉิน ห้อง Cath Lab ห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ทันสมัย และห้องนึ่งฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 400 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,000 คน

คณะแพทย์และทันตแพทย์

โรงพยาบาลยันฮี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านโรคทั่วไป ความสวยความงามและการแพทย์ทางเลือก ที่พร้อมจะให้บริการตรวจรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพย

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  • อัตราที่รับ : 3 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : วิศวกรรมสาขาอื่น ๆ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางพลัด
  • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
  • ประสบการณ์ : -

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลตรวจสอบระบบน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำดื่ม น้ำใช้ และคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเอกสารวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำต่าง ๆ และงานด้านเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, งานตามแผนการบำรุงรักษาในระบบที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมทั้งบันทึกเอกสาร ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุงและผู้อำนวยการด้านวิศวกรรม

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย – หญิง
อายุ : 22-35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ , ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)

สวัสดิการ :

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ราคาพิเศษสำหรับครอบครัว
2. หอพักของ ร.พ. สำหรับบุคลากรในราคาย่อมเยาว์
3. วันลาพักร้อนประจำปี
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. รถส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ (เวลา 23.00 และเวลา 24.00 น.)
6. แต่งงาน / คลอดบุตร ได้รับเงินขวัญถุง
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
8. มีบ้านพักตากอากาศ
9. รางวัลพิเศษสำหรับพนักงานที่มีอายุงานนาน
10. กิจกรรมงานสังสรรค์ประจำปี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

19/09/2562

พนักงานประจำ, 4 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

19/09/2562

นนทบุรี , ปากเกร็ด

19/09/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

18/09/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

18/09/2562

Top