เจ้าหน้าที่บุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100063-0023

ศูนย์จำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ครบวงจร

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50000 438/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 THB 15000
 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
01/12/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.วางแผนอัตรากำลังคนประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ
2.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.พัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างช่องทางการสรรหาใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
4.วิเคราะห์ระบบการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบงานสรรหาคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.ฝึกอบรมปฐมนิเทศ/เก็บประวัติพนักงาน
6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.วางแผนอัตรากำลังคนประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ
2.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.พัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างช่องทางการสรรหาใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
4.วิเคราะห์ระบบการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบงานสรรหาคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.ฝึกอบรมปฐมนิเทศ/เก็บประวัติพนักงาน
6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.เพศหญิง,ชาย อายุ 30 - 40 ปี
2.จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีพื้นฐานด้าน Ms.Office
4.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,ต่างด้าว,การฝึกอบรม
5.มีทักษะด้านการประสานงานที่ดี
6.มีประสบการณ์ด้าน HR 5 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.ยูนิฟอร์ม
4.วันเกิด,คลอดบุตร,มรณกรรม,อุบัติเหตุ
5.ปรับเงินเดือนประจำปี
6.ค่าเดินทาง
7.โบนัส

สมัครงานติดต่อ

 • สินีนาฏ พันถา
 • HR
 • Tel : 053-248248 ต่อ 233,234 ,085-6958748
 • Fax : 053-242333
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: Yok Inter

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top