เจ้าหน้าที่บุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100063-0023

ศูนย์จำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ครบวงจร

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่
  • เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000
  • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.วางแผนอัตรากำลังคนประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ
2.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.พัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างช่องทางการสรรหาใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
4.วิเคราะห์ระบบการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบงานสรรหาคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.ฝึกอบรมปฐมนิเทศ/เก็บประวัติพนักงาน
6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.เพศหญิง,ชาย อายุ 30 - 40 ปี
2.จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีพื้นฐานด้าน Ms.Office
4.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,ต่างด้าว,การฝึกอบรม
5.มีทักษะด้านการประสานงานที่ดี
6.มีประสบการณ์ด้าน HR 5 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.ยูนิฟอร์ม
4.วันเกิด,คลอดบุตร,มรณกรรม,อุบัติเหตุ
5.ปรับเงินเดือนประจำปี
6.ค่าเดินทาง
7.โบนัส

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

03/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว

03/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

เชียงใหม่ , สันกำแพง

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสามวา

01/06/2563

Top