ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไทย

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100065-0027

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไทย
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : การตลาด marketing
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย , เมืองเชียงราย
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประสบการณ์ : 3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-วิจัยการตลาดเพื่อระบุความต้องการและสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์
-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และวางแผนการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
-จัดทำแผนการตลาดประจำปีร่วมกับฝ่ายขาย
-ประเมินคู่เเข่ง,เงื่อนไขลูกคาและแนวโน้มการตลาด
-ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
-กำหนดราคา โปรโมชั่น และการหาช่วงทางการตลาดใหม่ๆ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
-สามารถบริหารและจัดระบบการทำงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel ได้คล่องแคล่ว
-สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นกลุ่มได้
-สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-คงบคุม กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษาทีมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

สวัสดิการ :

1.ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน
2.ส่วนลดรักษาพยาบาลสำหรับญาติสายตรง
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันสังคม
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.โบนัสประจำปี
 • คำค้นหา :
 • การตลาด,
 • ผกจ.การตลาด,
 • สมัครงานการตลาด,

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

19/09/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

เชียงราย , แม่ลาว

19/09/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

19/09/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

Top