ผู้จัดการ (food & beverage manager)

ประกาศงานเลขที่ : TJ19090065-0005

JUPITER TREVI Resort and Spa
โรงแรม5ดาว
ปากช่อง
16 หมู่ที่ 8 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
Therichfountain@gmail.com
ติดต่อเวลา จันทร์-ศุกร์ !!! 09.30-17.00น. !!!

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ (food & beverage manager)
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา , ปากช่อง
  • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
  • ประสบการณ์ : 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ดูแลรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหาร
ในแต่ละวัน
ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

ไม่จำกัดอายุ
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มี
ใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี
มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์,
บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

ที่พัก
อาหาร 3 มื้อ
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม
ติดต่อเวลา จันทร์-ศุกร์ !!! 09.30-17.00น. !!!

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ภูเก็ต , เมืองภูเก็ต

01/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , บางพลี

01/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ภูเก็ต , เมืองภูเก็ต

31/05/2563

Top