เจ้าหน้าที่การตลาด(MARKETING)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060043-0008

เบรุต เรสทัวรองท์ เป็นร้านอาหารสไตล์ เลบานีส เมติเตอร์เรเนียน ดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี ซึ่งเปิดดำเนินกิจการในประเทศไทย มีสาขารวมทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ฺB1 และ ชั้น G (สุขุมวิท 2), สาขาสีลม, สาขาสุขุมวิท 39, สาขาชิดลม และสาขาพัทยา(เทอมินอล21)

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด(MARKETING)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : การตลาด marketing
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
 • เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาด ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ FB Ads/ Google Adword/ Youtube Ads• วิเคราะห์ / สำรวจการตลาดคู่แข่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าของบริษัท เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
2. ดูแลการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทางสื่อออนไลน์ของบริษัท เช่น Website, FB, Line, IG, Twitter และอื่นๆ
3. สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ให้เข้ากับ Campaign & Marketing Strategy ของทางบริษัท ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง
4. คิด และ creative กิจกรรม Online และ Content ต่างๆ
5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และให้ Feedback เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ได้
6. ทำงานร่วมกับกิจกรรมการตลาดออฟไลน์ แนะนำช่องทาง Online ที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับ Supplier หรือหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ
8. ดูแลงานเอกสารต่างๆ และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) , นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้าน Marketing อย่างน้อย 3 ปีขึ่้นไป
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น ทันสมัย กล้าคิดนำเสนอ
7. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ • หากมีประสบการณ์การทำงานตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

• ประกันสังคม

สมัครงานติดต่อ

 • คุณเบญ
 • บุคคล
 • Tel : 0812596335
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top