ผู้ควบคุมงาน

ประกาศงานเลขที่ : TJ19100086-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ออกแบบ ตกแต่ง

บริษัท อลูมิเนียม เวิร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจตัดประกอบและติดตั้ง งานอลูมิเนียม-กระจก งานโครงการต่าง ๆ ทุกชนิด กำลังขยายงานและต้องการผู้ร่วมงานในแต่ละฝ่ายงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.ดูแลงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.จัดเตรียมเรื่องขออนุมัติ และ ติดตามผล
3.วัดตัวเลขช่อง Opening
4.ควบคุมงานติดตั้งให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5.ดูแลชุดงานและทรัพย์สินบริษัทฯ ที่อยู่หน่วยงาน
6.ส่งมอบงานให้กับโครงการ
7.ตรวจสอบการเบิกผลงานของช่างติดตั้ง
8.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งให้กับช่างติดตั้ง
9.รายงานสถานะงานให้กับผู้บังคับบัญชา
10.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
11.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

1.มีประสบการณ์และความรู้ด้านงานอลูมิเนียม-กระจก
2.มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
3.สามารถขับขี่รถจักยานยนต์ หรือรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
4.มีความรับผิดชอบ และ เสียสละ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี
6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ในการทำงาน

สวัสดิการ :

1.มีโบนัสประจำปี
2.วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี
3.เบี้ยขยันรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท
4.เสื้อพนักงานฟรีปีละ 1ครั้ง
5.ค่าล่วงเวลา OT
6.ประกันสังคม
7.ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด(บางตำแหน่งงาน)
8.ค่าเช่าสนามแบตมินตัน สนามฟุตบอล(เดือนละ 1 ครั้ง)
9.ค่าเดือนทาง 5000 บาทต่อเดือน สำหรับตำแหน่งผู้ควบคุมงาน
10.เข้าร่วมสัมนาอบรมประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • พงศ์ภัค พุ่มไสว
  • Tel : 021906005
  • Fax : 021906050
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: aofjudnuk

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top