อาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง

ประกาศงานเลขที่ : TJ19040047-0006

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับม้ธยมศึกษาตอนต้น ปวช. และปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเปิดกิจการมานานกว่า 20 ปี เป็นสถาบันที่ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
 • เงินเดือน(บาท) : 16,000 บาทขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

Responsiblities :
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง และงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ ชาย
3. รักในการทำงานโรงเรียน

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. เบี้ยขยัน
3. ชุดฟอร์ม

สมัครงานติดต่อ

 • รัศมี โนภาศ
 • งานบุคลากร
 • Tel : 024530800
 • Fax : 024530877
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top