พนักงานขับรถ

ประกาศงานเลขที่ : TJ19060019-0002

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 85 ไร่ 2 งาน ในจังหวัดสตูล ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางใต้ของประเทศไทย เป็นระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 โรงงาน คือ กระบวนการผลิตอาหาร กระป๋อง (Canning) ในปี พ.ศ. 2529 และตามด้วยกระบวนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง (Frozen) ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อเริ่มผลิตมีพนักงาน 20 คน และเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 1,100 คน ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้เปิดดำเนินการมา ทีมวิจัย พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทได้ทุ่มเทและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดมาและประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปสู่ ยุโรป,ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่นแอฟริกา,ตะวันออกกลาง,อเมริกา และอีกหลายประเทศในเอเชีย ด้วยยอดขาย 35 ล้านเหรียญในปี พ.ศ. 2560
ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีความสอดคล้องตามแนวทางบริหารเชิงกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 9000 มาประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องสืบไป

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

คนขับรถ

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีทัศนคติเชิงบวก
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีใบขับขี่ประเภทชนิดที่ 2 หรือ ท.2 ขึ้นไป
- ขยัน อดทน
- บุคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย
- สามารถประสานงานได้คล่องแคล่ว
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ มีใจรักบริการ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

เอกสารการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 1

สมัครงานติดต่อ

  • ธิดาพร รอดชุม
  • Tel : 065 -5394624 , 074 – 709100 ต่อ 306
  • Fax : 074-709104
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top