เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ประกาศงานเลขที่ : TJ19060019-0004

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 85 ไร่ 2 งาน ในจังหวัดสตูล ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางใต้ของประเทศไทย เป็นระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 โรงงาน คือ กระบวนการผลิตอาหาร กระป๋อง (Canning) ในปี พ.ศ. 2529 และตามด้วยกระบวนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง (Frozen) ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อเริ่มผลิตมีพนักงาน 20 คน และเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 1,100 คน ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้เปิดดำเนินการมา ทีมวิจัย พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทได้ทุ่มเทและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดมาและประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปสู่ ยุโรป,ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่นแอฟริกา,ตะวันออกกลาง,อเมริกา และอีกหลายประเทศในเอเชีย ด้วยยอดขาย 35 ล้านเหรียญในปี พ.ศ. 2560
ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีความสอดคล้องตามแนวทางบริหารเชิงกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 9000 มาประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องสืบไป

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล , เมืองสตูล
  • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ฝึกอบรม

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย-หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทัศนคติเชิงบวก
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
- บุคคลิกดี สุภาพ กล้าแสดงออก คล่องแคล่ว
- อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
- หากมีประสบการ์การฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

เอกสารการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร (เพศชาย)

สมัครงานติดต่อ

  • ธิดาพร รอดชุม
  • Tel : 065 -5394624 , 074 – 709100 ต่อ 306
  • Fax : 074-709104
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top