เจ้าหน้าที่IT

ประกาศงานเลขที่ : TJ20030070-0002

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่IT
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
  • เงินเดือน(บาท) : 15000-20000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารภายในองค์การ รวมถึงแนะนำ พัฒนาเทคโนโยีต่างๆ เพื่อใช้ในบริษัทฯ

คุณสมบัติ :

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีประสบการณ์ด้าน SUPPORT ระบบ คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆได้ มีความรับผิดชอบในการทำงาน ตรงต่อเวลา

สวัสดิการ :

ตามข้อตกลงของบริษัท
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่าทำงานล่วงเวลา
ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกันสังคม
ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินโบนัสตามผลงาน

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

02/04/2563

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

02/04/2563

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

02/04/2563

เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

02/04/2563

Top