รปภ.

ประกาศงานเลขที่ : TJ20070069-0006

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

CENTALL CO.,LTD. ประเภทกิจการวิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ สารสกัดจากธรรมชาติ ดำเนินกิจการมากว่า5ปี มีผลิตภัณฑ์มากถึงหลายร้อยรายการเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ฐานการผลิตตั้งอยู่ จังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และ3สาขาในจังหวัดสระบุรี ปัจจุบันกำลังขยายฐานการผลิตต้อง
การบุคคลากรที่มีคุณภาพ หัวคิดสร้างสรร เป็นคนรุ่นใหม่มาร่วมดำเนินธุรกิจร่วมกันในองค์กร

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : รปภ.
 • อัตราที่รับ : 3 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี , พัฒนานิคม
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ (มีประสบการณ์จะพิจารณากรณีพิเศษ)
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่ได้รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ – ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

2.ดูแลระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย

3.รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

4.ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในอาคารหรือโรงงาน ที่เก็บสินค้า ตู้สินค้าที่รับผิดชอบ หากไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ดังกล่าว ต้องแจ้งบุคคลนั้นทราบ และให้ออกไปจากพื้นที่บริเวณนั้น กรณีตรวจพบบุคคลที่ไม่มีบัตรอนุญาตฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุมตัว และแจ้ง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามระเบียบ

5.หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรม หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาทำอันตรายแก่ทรัพย์สิน

6.ทำการจับกุมผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร เมื่อประสพเหตุซึ่งหน้า แล้วนำมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป

7.ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้าง

8.ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

9.ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ :

เพศ ชาย
อายุ 30-45 ปี
เป็นคนพื้นที่ จ.ลพบุรี สามารถเดินทางไป-กลับได้
ทำงาน มี 2 กะ สลับ กับ รปภ.ท่านอื่น
การศึกษา ขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ไม่มีคดีติดตัว / ขยัน / อดทน / ตรงต่อเวลา

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
เงินสมทบ
ประกันอุบัติเหตุ
โบนัส (อายุงาน2ปีขึ้นไป)

สมัครงานติดต่อ

 • ชาลิสา อ่อนพวน
 • ผู้จัดการสาขา
 • Tel : 0842951649
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top