เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป/จัดซื้อ

ประกาศงานเลขที่ : TJ20090012-0017

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา และเงื่อนไขอื่นๆ
- จัดทำใบสั่งซื้อเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
- ติดตามการส่งมอบสินค้า ตรวจนับ ตลอดกระบวนการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

- เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี การจัดการ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power point เบื้องต้นได้
- มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในงาน ทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- หากมีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม วันลาพักผ่อนประจำปี ยูนิฟอร์ม และอื่นๆ ตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

  • พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
  • Tel : 0946689223
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top