หัวหน้าแม่บ้าน

ประกาศงานเลขที่ : TJ20090012-0018

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแม่บ้าน
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : แม่บ้าน พี่เลี้ยง คนสวน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา , บ้านโพธิ์
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้าง
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน พนักงานทำความสะอาดห้องพัก พนักงานทำความสะอาดทั่วไป
2. กำหนดมาตราฐานความสะอาดและการจัดเตรียมห้องพักให้พนักงานถือเป็นหลักปฏิบัติตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด รวมทั้งกฎเกณฑ์และระเบียบในการทำงาน เพื่อให้งานทุกอย่างในแผนบรรลุถึงมาตราฐานที่ได้วางไว้
3. จัดตารางการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมและสมดุลกับงาน

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม มีความสามารถในการบริหารจัดการ
3. มีภาวะผู้นำ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
4. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
5. สามารถทำงานได้ตามคุณภาพ โดยไม่ต้องมีการควบคุม ได้งานตามเวลา
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานแม่บ้าน และภาพลักษณ์อันดีขององค์กร

สวัสดิการ :

ประกันสังคม อื่นๆ ตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
 • Tel : 0946689223
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top