หัวหน้าอาคารและสถานที่

ประกาศงานเลขที่ : TJ20090012-0021

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอาคาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยและสวยงามอยู่เสมอ
2. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาอื่นๆ เช่น บริษัทกำจัดแมลง เป็นต้น
3. ซ่อมแซมและติดตามงานซ่อมต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสถานที่
4. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน
5. บริหารจัดการทีมช่างเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
6. แก้ไขปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะ การคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
4. สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ สำหรับงานซ่อมบำรุงต่างๆ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม และอื่นๆ ตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

  • พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
  • Tel : 0946689223
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top