ผู้จัดการสปาและนวดไทย

ประกาศงานเลขที่ : TJ20090012-0023

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการสปาและนวดไทย
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : สุขภาพ ความงาม สปา ฟิตเนส
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา , บ้านโพธิ์
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ควบคุม กำกับ และสนันสนุนให้พนักงานทำงานอย่างเต็มความสามารถ และอยู่ในระเบียบวินัย รวมถึงการจัดทำตารางการทำงานของพนักงาน
2. ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสปาทั้งหมด
3. สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และภาพลักษณ์องค์กร (CRM)
4. จัดทำรายงานสรุปรายเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
2. มีประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการสปาอย่างน้อย 2 ปี
3. มีใบผู้ดำเนินการสปา ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชม.
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ self motivated, service mind
5. มีความรู้เรื่องการนวดไทย นวดเท้า หรือนวดน้ำมัน อบสมุนไพร
6. มีความสามารถในการภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

สวัสดิการ :

ประกันสังคม และอื่นๆ ตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
 • Tel : 0946689223
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top