Assistant HR Manager

ประกาศงานเลขที่ : TJ21070002-0006

โครงการ Promanager หน่วยงาน Leader Group ศูนย์ขยายงานฯ โคราช มุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : Assistant HR Manager
 • อัตราที่รับ : 3 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา
 • เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 50,000 บาท
 • ประสบการณ์ : เคยผ่านงานบุคคลมาก่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

Responsiblities :
โครงการ Promanager หน่วยงาน Leader Group ศูนย์ขยายงานฯ โคราช มุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงานมุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย)

• งานประจำทำในออฟฟิศ
• ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายบริหาร
• ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• บริหารการตลาด และ พัฒนาบุคลากรให้ทางบริษัท (กำกับดูแลงาน ช่วยผู้จัดการ)
• ช่วยเหลือผู้จัดการในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ไม่จำกัดสาขา)
• สามารถทำงานประจำที่สาขาโคราชได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอด ทำงานร่วมกับคนอื่นได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมงานให้ก่อนเริ่มงาน
• งานประจำในออฟฟิต ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงาน 9.00-17.00 น.

สวัสดิการ :

สวัสดิการ :
ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีสำนักงาน ใหญ่

สมัครงานติดต่อ

 • กิติศักดิ์ กุลโคกกรวด
 • ผู้จัดการภาค
 • Tel : 0933265535,0860437442
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: 0933265535

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top