ผู้จัดการอาคารและสถานที่

ประกาศงานเลขที่ : TJ20090012-0024

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ ให้สามารถพร้อมใช้งานเสมอ
2. ประสานผู้รับเหมา และฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ
3. จัดระเบียบและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของ แผนกอาคารสถานที่/ช่าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามงานช่างและตรวจสอบการทำงานของช่างให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
4. สามารถทำงานตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม และอื่นๆ ตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

  • พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
  • Tel : 0946689223
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top