ผู้จัดการดูแลความปลอดภัย

ประกาศงานเลขที่ : TJ20090012-0026

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. บริหารควบคุมทีมงานให้ทำงานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ป้องกัน ดูแลทรัพย์สิน ความเรียบร้อย ความปลอดภัย ภายในบริษัทฯ

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ การบริหารระบบรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กร
7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม และอื่นๆ ตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

  • พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
  • Tel : 0946689223
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top