ผู้จัดการบุคคลและธุรการ

ประกาศงานเลขที่ : TJ20090012-0027

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการบุคคลและธุรการ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา , บ้านโพธิ์
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในส่วนงานบุคคลและธุรการ ทั้งบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหาร
2. บริหารงานและวางระบบงาน บุคคลและธุรการทั้งระบบ
3. วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบุคคลและธุรการ (โครงสร้างตำแหน่งงาน, การจัดสรรกำลังคน, การสรรหาพนักงาน, การเพิ่มศักยภาพบุคคลากร, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการต่างๆ) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
4. จัดทำเงินเดือน โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการในส่วนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด
5. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส
6. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และสร้างระบบในการพัฒนาให้เป็นระบบ วัดผลได้
7. จัดกิจกรรมและระบบสื่อสารภายในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างบรรยากาศในการทำงาน
8. บริหารและให้คำปรึกษากับพนักงาน ให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบริหารงานบุคคลและธุรการ 5-10 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. มีความรู้กฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม และอื่นๆ ตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
 • Tel : 0946689223
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top